Top

ABC Sztuki XX wieku


ABC sztuki XX wieku to cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych, które wykorzystując nowoczesne metody edukacji nieformalnej, pozwolą dzieciom zapoznać się z najważniejszymi kierunkami, twórcami i zjawiskami sztuki XX wieku oraz stworzyć własne dzieła sztuki nowoczesnej. Warsztaty teatralno-plastyczne opierają się na atrakcyjnych metodach pracy (w dziedzinie teatru działania z pogranicza performance’u i happeningu, w dziedzinie plastyki – instalacje, formy przestrzenne). Istotnym elementem warsztatów jest współdziałanie – dzieci pracują w grupach z aktywnym udziałem nauczycieli i opiekunów.

W projekcie może wziąć udział 12 klas. Każda klasa  uczestnicząca w projekcie weźmie udział w cyklu trzech spotkań (będzie zatem trzykrotnie gościć w naszej organizacji).  Pierwsze zajęcia odbyły się w czerwcu, kolejne odbędą się w nowym roku szkolnym w okresie wrzesień-listopad 2019.

Dla kogo: uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z Wrocławia i okolic, kierowane do dzieci z małych miejscowości i „trudnych” dzielnic Wrocławia.
Kiedy: wrzesień-listopad 2019
Gdzie: Warsztaty odbędą się we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka, ul. Kuźnicza 29a, I i II piętro

Jak się zapisać?
Wypełnij formularz na stronie i oczekuj potwierdzenia mailowego
Jeśli Twoja klasa liczy mniej niż 20 osób to możesz zgłosić dwie klasy (tak, aby w jednej grupie było do 30 osób). Udział jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Cykl warsztatowy obejmuje trzy spotkania dla jednej klasy ze szkół podstawowych. Dzieci będą pracować w dwóch podgrupach. Zajęcia poprowadzi dwóch instruktorów. Jedna wizyta będzie trwać: 2,5 godz. Klasy zostaną zachęcone oraz otrzymają materiały drukowane do wykonania edukacyjnych gazetek ściennych na terenie szkoły, aby utrwalić zdobytą wiedzę oraz zainspirować inne klasy do udziału w warsztatach. Typowa gazetka będzie zawierać reprodukcje najsłynniejszych obrazów związanych z danym kierunkiem, krótkie definicje, nazwiska najwybitniejszych twórców oraz prace dzieci wykonane podczas warsztatów plastycznych. Podstawowe materiały (reprodukcje, definicje, zakładki z nazwami kierunków) grupy otrzymają od naszej organizacji, zabiorą też ze sobą wykonane prace plastyczne.

Każde spotkanie obejmuje:

  • prezentacje multimedialną o artystach, sztuce i zbiorach, czas trwania 30 minut.
  • warsztat plastyczny, na którym dzieci będą poznawały techniki i tematykę poszczególnych kierunków sztuki XX wieku oraz przygotowywały prace plastyczne inspirowane dziełami wielkich twórców. Czas trwania: 60 minut;
  • warsztat teatralny, na którym dzieci będą mogły przygotować krótką prezentację teatralną opartą na zabawie. Czas trwania: 60 minut

 

Tematyka i charakter poszczególnych spotkań:

  • kubizm,fowizm, ekspresjonizm,
  • surrealizm, dadaizm,
  • sztuka po II wojnie światowej, action painting, malarstwo materii, pop art, body painting, happening

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Wrocław.