Top

Teatralno-muzyczno-plastyczne


Warsztaty dla małych artystów, które pogłębiają nabyte już umiejętności (kształcenie słuchu, zdolności manualne, umiejętność autoprezentacji) i rozwijają dziecięce talenty.

W programie:

Warsztaty teatralne to gry i zabawy integracyjne, praca z tekstem, zabawy ze słowem, gimnastyka buzi i języka, nauka tekstu rymowanego, budowanie etiud tematycznych, zabawy pantomimiczne.

Przewidziane są również takie elementy, jak zabawy z rekwizytem, tkaniną, światłem, praca nad spektaklem, ilustracja ruchowa do piosenki, poznawanie podstawowych pojęć związanych z teatrem.

Warsztaty muzyczne to zabawy umuzykalniające dopasowane do możliwości dzieci biorących udział w warsztatach, rozwijające zdolności muzyczne takie jak: słuch muzyczny, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną, koncentrację. W programie przewidziano również ćwiczenia interpretacyjne wybranego tematu muzycznego poprzez ruch, gest, mimikę, głos; naukę piosenek oraz grę na instrumentach perkusyjnych, przeszkadzajkach, grzechotkach.

Warsztaty plastyczne to działania z wykorzystaniem różnorodnych technik, formatów i materiałów (collage, mozaika, papier maché, glina, masa solna i inne), które kształtują w dzieciach wrażliwość estetyczną, uczą łączenia kolorów, planowania przestrzeni, zasad konstrukcji oraz wyobraźni przestrzennej. Zajęcia dają także możliwość zaobserwowania całego procesu twórczego: inspiracja zdjęciem, rysunkiem, otoczeniem, działanie, przekształcanie, improwizacja.

Na zakończenie drugiego semestru podczas uroczystego finału odbędzie się pokaz inscenizacji przygotowanych przez dzieci w trakcie całego semestru.

 

Kiedy, jak?

Czwartek, godz. 17:20

Zajęcia trwają 120 min

Cena:

Koszt: 690 zł / semestr

Opłata semestralna obejmuje 16 kolejnych spotkań (zatem przy wykupieniu całego kursu koszt 1 godz zajęć to tylko 21 zł!)
10% zniżki dla posiadaczy  Karty Dużej Rodziny oraz Karty Rodzina Plus, 5% zniżki dla posiadaczy Urban Card Premium. UWAGA! Dla posiadaczy kart opłata tylko gotówką w biurze Centrum (promocje nie łączą się). 10% w przypadku zakupu drugich zajęć semstralnych (promocje nie łączą się). Zniżka dotyczy tylko opłaty za cały smestr.

Prowadzący: Julita Gregorczyk, Alicja Uske, Monika Jeszke