Top

Dlaczego warto uczestniczyć w konferencji?


 

NGO

- dowiesz się jak skutecznie pozyskiwać środki pozabudżetowe,

- wymienisz się wiedzą z innymi przedstawicielami NGO z całej Polski,

- poznasz ciekawe i innowacyjne przykłady projektów kulturalnych, które mogą być świetną inspiracją do własnych działań,

 - poznasz ciekawą ofertę szkoleń dla 3 sektora w Polsce,

- dowiesz się w jaki sposób można profesjonalizować 3 sektor inwestując w jego pracowników,

- poznasz techniki działań londyńskiej organizacji z ponad 30-letnim stażem.

 

Pracownicy młodzieżowi

- poznasz dobre praktyki, przykłady różnych projektów kulturalnych dla dzieci o mniejszych szansach,

- poznasz nowe metody pracy międzypokoleniowej,

- poznasz różnorodne projekty oparte na działaniach teatralnych

- poznasz atrakcyjne metody pracy z dziećmi o mniejszych szansach,

- dowiesz się jak wykorzystać działania artystyczne dla młodych ludzi, by wspierać rozwój kompetencji miękkich

 

Rodzice i nauczyciele

- dowiesz się jak wzmacniać dziecko słowem , gestem i czynem,

- dowiesz się jaki wpływ mają warsztaty artystyczne na kształtowanie kompetencji przydatnych na rynku pracy,

- zaczerpniesz inspiracji wychowawczej – jak pracować z dzieckiem w domu i animować jego czas wolny,

- poznasz znaczenie edukacji kulturalnej w planie rozwoju własnego dziecka,

 

Instruktorzy

- poznasz nowe metody pracy w środowisku zróżnicowanym wiekowo,

- poznasz techniki pracy instruktora teatralnego dzieci i młodzieży,

- dowiesz się w jaki sposób prowadzić warsztaty techniką teatru wspomnień, 

 

Studenci kierunków humanistycznych

- pogłębisz swoją refleksję naukową na temat roli i znaczenia miejsca dla edukacji kulturalnej,

- dowiesz się jak zdobyć pieniądze na inicjatywy sąsiedzkie i kulturalne,

- poznasz nowych ludzi, pracowników NGO, instytucji Kultury, władz samorządowych, może Twojego nowego pracodawcę?

 

Przedstawiciele władz samorządowych:

- poznasz problemy funkcjonowania organizacji pozarządowych,

- dowiesz się jak możesz skutecznie wzmacniać NGO dla rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

-dowiesz się jak skutecznie wspomagać profesjonalizację trzeciego sektora

 

Pracownicy Wydziałów Kultury, MOPS, DODN, Bibliotek

- dowiesz jak skutecznie współpracować z organizacjami pozarządowymi,

- dowiesz się jaki potencjał społeczny reprezentują organizacje zajmujące się edukacją kulturalną

- dowiesz się w jaki sposób skorzystać z potencjału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych gminy, biblioteki, DODN,

- zyskasz wiedzę o ciekawych projektach w zakresie edukacji kulturalnej w Polsce i za granicą.

- dowiesz się, jak organizacje pozarządowe mogą się profesjonalizować i zdobywać dodatkowe środki na swoją działalność, aby stymulować ich rozwój