Top

Prelegenci


 

 

 

 

 

 

Kamila Kamińska, doktor nauk humanistycznych. Od 2005 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu  Wrocławskiego. Członkini krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych m.in. Krytyczna Analiza Dyskursu czy Discourse Power Resistance. Od 2015 roku zasiada w zarządzie Sieci Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury (UNeECC). Ekspertka Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Autorka licznych publikacji i projektów: naukowych, społecznych, komercjalizujących wiedzę. Od 2014 roku kieruje Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia. Projektami i kierunkami pracy Kamili Kamińskiej są uspołecznianie Foresihtu, festyny podwórkowe, Konferencja Dzieci w Instytucie Pedagogiki we Wrocławiu, Czytanie miasta, Strands of Peace, Walls of Peace, Zielone Podwórka, gry miejskie, edukacja, rozwój i wyrównywanie szans. 

 

 

Małgorzata Strońska, mgr filologii polskiej, pedagog, prezes i założycielka fundacji, menadżer kultury, działacz organizacji pozarządowej. Po studiach zatrudniona była w firmach handlowych i reklamowych; 1996 - 1999 Specjalista do spraw Centrum Sztuki Dziecka i Marketingu w Teatrze Lalek we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu projektów edukacji kulturalnej, organizator warsztatów dla dzieci i młodzieży (w tym międzynarodowych), spektakli, akcji charytatywnych, kursów animacji kulturalnej dla nauczycieli-instruktorów teatru, współorganizator przeglądów teatrów szkolnych. W 1998 roku  założyła Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka i została jego prezesem. WCTD prowadzi szerokie projekty edukacji kulturalnej, organizuje spektakle i warsztaty dla dzieci od 12. miesiąca życia; tworzy przestrzeń kulturalną dla 300 osób tygodniowo; organizuje projekty międzypokoleniowe dla grup i osób indywidualnych.

W ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 realizowała projekt "Edukacja Kulturalna przeciw wykluczeniu". Aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności powiatu wrocławskiego, za co została uhonorowana wieloma wyróżnieniami. Jako wolontariuszka wspiera odbudowę kościoła w Hodowicy na Ukrainie.

 

Ewa Tomaszewska – ur. w 1961 roku w Katowicach, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Reżyserii Teatru Lalek w PWST im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziały Lalkarskie w Białymstoku. Uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Petera Schumanna, Henka Boerwinkel’a i Richarda Bradshow’a. Reżyserowała sztuki w teatrach dla dzieci. Od 1990 pracuje w Zakładzie Edukacji Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. W 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Jest autorką ponad pięćdziesięciu publikacji dotyczących teatru zwłaszcza teatru dla dzieci, teatru dziecięcego i teatru lalek oraz książek: Jan Dorman, poeta teatru (Katowice 2010) i Jan Dorman – własną drogą (Katowice 2012) i Tam i z powrotem. Rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich i polsko-czesko-słowackich na Śląsku (Katowice 2014). Jest członkiem POLUNIMA (Polski Związek Lalkarski Międzynarodowej Unii Lalkarskiej), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Fundacji Animacji Społeczno-Kulturalnej.

 

 

Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Edukator, trener i superwizor animacji i współpracy środowiskowej, socjolog ze specjalizacją socjologia organizacji pracy i zarządzania. Na co dzień związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich, superwizor i trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Autor i realizator programów edukacyjnych i rozwojowych z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

 

 

 

 

David Savill, Dyrektor Artystyczny Age Exchange, ukończył London Drama Centre i dołączył do Age Exchange w 1998 roku. Posiada ogromne doświadczenie jako reżyser, nauczyciel i pisarz w dziedzinie sztuki teatralnej i reminiscencyjnej i jest odpowiedzialny za zasięg programu Age Exchange i projekty międzypokoleniowe. Stworzył i koordynował ponad 250 projektów od momentu dołączenia w kraju i za granicą. W ostatnich latach David prowadzi  pracę nad rozwojem programu sztuki wspomnień skierowanego do osób z demencją.

 

 

 

Maciej Gnyszka, z wykształcenia architekt i socjolog, członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Obecnie jest fundraiserem, przedsiębiorcą i blogerem (www.maciejgnyszka.pl). W 2009 r. założył Gnyszka Fundraising Advisors, pierwszą polską agencją fundraisingową. Od tego czasu GFA zebrało prawie 5 000 000 zł dla organizacji pozarządowych. W 2010 z inicjatywy Macieja Gnyszki powstały Towarzystwa Biznesowe – sieć prężnych klubów networkingowych. Od 2011 r. Maciej wraz ze wspólnikiem prowadzi agencję Pracownia Synergii. Prócz kampanii promocyjnych, firma wspiera przedsiębiorców w nawiązywaniu aliansów strategicznych, zdobywaniu inwestorów i innych form finansowania. Autor książek – "Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podręcznik", oraz "Dlaczego networking nie działa i co musisz zrobić by zaczął".

 

 

Piotr Para, dr socjologii; zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej; wykładowca akademicki; reżyser teatru dzieci i młodzieży z wieloletnim doświadczeniem; pedagog; aktor-mim, w przeszłości aktor Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego; założyciel Teatru Pantomimy AP; główny reżyser projektów międzynarodowych realizowanych przez WCTD  (np. „W poszukiwaniu śladów”). Wyreżyserował kilkanaście spektakli z udziałem dzieci i młodzieży, pracuje ze wszystkimi grupami wiekowymi, prowadzi warsztaty dla multiplikatorów i pedagogów. Od 2000 roku reżyser, scenarzysta młodzieżowej grupy teatralnej.